RODO

KLAUZULA RODO

 

AWIW Agencja Reklamowa Joanna Makać-Gracz

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Makać Gracz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AWIW Agencja Reklamowa Joanna Makać Gracz

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Cele przetwarzania:

Zawarcie i wykonanie umowy [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

Dochodzenie ewentualnych roszczeń [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora]

Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora]

Marketingu bezpośredniego [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora]

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

  • – podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
  • – podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe, kurierskie oraz pocztowe);

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub stwierdzenia, że przestały być aktualne. Po odwołaniu zgody albo stwierdzeniu, że Twoje dane przestały być aktualne zostaną przez nas usunięte.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub stwierdzenia, że przestały być aktualne. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu takiego wniosku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Wykonanie powyższych roszczeń można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na adres e-mail: biuro@awiw.com.pl

 

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością prawidłowego wykonywania oferowanych przez nas usług.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.