puzzle

puzzle magnetyczne

Magnesy płaskie mogą posłużyć do wykonania reklamowych układanek i puzzli. Daje to ogromną możliwość dotarcia do szerokiego kręgu zwłaszcza młodych odbiorców, ceniących sobie element zabawy w przekazie reklamowym. Kształt i ...